Hệ Thống Phân Phối của Sovifood

Hiện nay sản phẩm của Sovifood đã có mặt ở các hệ thống siêu thị của Vinmart, Vinmart+, BigC, Coopmart, Coopfood, Mega Market …